Thông báo học bổng TAS 2010

 

[TAS] Để tạo điều kiện hỗ trợ các học sinh có năng lực đang học tại trường THPT Trị An, được sự chấp thuận của BGH nhà trường, Hội Cựu Học Sinh Trị An (Tri An Alumni Society-TAS) trân trọng thông báo về chương trình Học Bổng TAS niên khóa 2010-2011 như sau:

1. Số lượng học bổng: từ 3 đến 5 suất (tùy theo chất lượng)

2. Trị giá học bổng: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng)/suất

3. Đối tượng tham gia:

• Học sinh đang học tại trường THPT Trị An, không kể khối, lớp.
• Điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 6.5 trở lên, không có môn nào dưới 5.0.
• Học sinh chưa từng nhận học bổng TAS nào trong các niên khóa trước.

4. Quá trình xét tuyển học bổng: gồm 3 vòng:

• Vòng 1: LET’S START (từ ngày 02/04/2011 đến 11h00 ngày 06/04/2011). Ban tổ chức sẽ xét và chọn ra những bộ hồ sơ đạt tiêu chuẩn được vào vòng 2.

• Vòng 2: KNOWLEDGE CHALLENGE (ngày 10/04/2011). Tất cả các thí sinh vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ sẽ tham dự vòng thiKNOWLEDGE CHALLENGE.

o Thời gian: từ 7h30 ngày 10/04/2011 (phòng thi sẽ thông báo sau)

• Vòng 3: I’M FLYING (ngày 17/04/2011). Tất cả thí sinh vượt qua vòng thi KNOWLEDGE CHALLENGE sẽ tham dự vòng I’M FLYING.

o Thời gian: từ 7h30 ngày 17/04/2011

o Hình thức: có hai phần thi:

+ Phần 1: I’m myself: Tự khẳng định mình bằng phần thi tự giới thiệu (mỗi thí sinh có 3’ trình bày).
+ Phần 2: Pass to win: Đối mặt với Giám Khảo, giải quyết các tình huống: cách lead, brain, promotion…

Để biết kết quả các vòng thi, vui lòng truy cập tại website www.trian4u.com/forum hoặc theo dõi bảng thông báo của trường THPT Trị An (trễ nhất 2 ngày sau khi thi).

Danh sách thí sinh nhận học bổng TAS sẽ được thông báo chính thức trên website www.trian4u.com/forum và bảng thông báo trường THPT Trị An.

5. Hồ sơ dự tuyển:

• Đơn đăng ký học bổng TAS theo mẫu. nhận tại VP. Đoàn trường hoặc download tại đây

• Nếu có bản photo giấy chứng nhận/khen thưởng các thành tích đạt được (trong học tập, Văn hóa – Nghệ Thuật, Thể Thao…) sẽ có nhiều lợi thế trong vòng 1.

• Lưu ý: Mỗi hồ sơ dự tuyển gồm đơn đăng ký học bổng TAS và bản photo các giấy chứng nhận kèm theo phải được ghim, kẹp cẩn thận tránh thất lạc.

6. Địa điểm và hạn chót nhận hồ sơ:

• Thời gian: từ ngày 02/04/2011 đến 8h30 ngày 07/04/2011
• Hạn chót nộp hồ sơ: 11h00 ngày 06/04/2011, tất cả những hồ sơ nộp sau thời hạn
trên xem như không hợp lệ.
• Địa điểm: Nộp tại văn phòng Đoàn trường THPT Trị An.

* Lưu ý: Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC – Hội Cựu Học Sinh Trị An (TAS) là quyết định cuối cùng.

Thay mặt Hội Cựu Học Sinh Trị An – TAS
Tri An Scholarship

Comments

comments