Thông báo kết quả vòng 2- học bổng TAS 2012

 
KẾT QUẢ VÒNG 2 NHẬP CUỘC-HỌC BỔNG TAS 2012

[TAS]- BTC xin công bố kết quả vòng 2 diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2012 như sau:

 

 

Chú thích: -tên màu đen: thí sinh vô vòng trong.
-tên màu đỏ: thí sinh bị loại.

Comments

comments