Tháng mười một của trái tim

 

Tháng mười một môi son chưa đỏ
Anh về đi, thương xót cũng bằng không.
Nắng chiếu tắt mà em gào khản cổ
Hoa lưu ly đứt ruột phía triền sông.

Chẳng lẽ cho anh nhiều thơ quá,
Mà với mình không viết nổi một câu?!
Lời tha thứ cuối thu vứt lại
Bột thời gian nghiêng ngả trong nhau.

Tháng mười một trái tim đa cảm
Lối tình yêu bỏ ngỏ đã lâu rồi
Anh về nhé, lá cỏ may xước nhẹ
Phía hoa hồng có một nhánh tàn rơi.

Anh về nhé, nụ hôn mình đã cũ
Hạnh phúc em chống chếnh phía chân trời…

Đinh Thu Hiền(Goiyeu)

Comments

comments