Archive for: Tháng Mười Một 17th, 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ: BÌNH CHỌN GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ: BÌNH CHỌN GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT Sau 2 tuần diễn ra cuộn bình chọn "Giáo viên được yêu thích nhất 2013", chúng ta có kết quả như sau: 1. Thầy Vĩnh: 683 likes 2. Thầy Thạch: 304 likes 3. Thầy Mẫn: 113 likes --- 1. Cô Thúy:337 likes. 2. Cô Tú: 155 likes 3. Cô Bảnh: 115 likes Kết quả cuối cùng: 1. Thầy giáo được yêu thích nhất : Thầy Nguyễn Văn Kỳ ...