Archive for: Tháng Ba 29th, 2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH OFFLINE TAS 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC OFFLINE NĂM 2014 I-MỤC ĐÍCH: - Tao điều kiến cho các thành viên trong hội xích lại gần nhau hơn - Khen thưởng một số thành viên tích cực trong các hoạt động trong thời gian qua - Tạo môi trương cho các thành viên giao lưu học hỏi II-ĐỐI TƯỢNG- THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM: 1.Đối tượng - Là thành viên của Hội Cựu Học Sinh Trị An các khóa - Là học sinh trường ...