THÔNG BÁO KẾ HOẠCH OFFLINE TAS 2014

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC OFFLINE NĂM 2014

I-MỤC ĐÍCH:

- Tao điều kiến cho các thành viên trong hội xích lại gần nhau hơn

- Khen thưởng một số thành viên tích cực trong các hoạt động trong thời gian qua

- Tạo môi trương cho các thành viên giao lưu học hỏi

II-ĐỐI TƯỢNG- THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM:

1.Đối tượng

- Là thành viên của Hội Cựu Học Sinh Trị An các khóa

- Là học sinh trường THPT Trị An

- Bạn bè gần xa có tinh thần tham gia học hỏi.

 

2.Thời gian:7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2014.

 

3.Địa điểm: Công Viên Gia Định đường Hoàng Minh Giám, phường 3, Tp. HCM.

*Link đăng ký chương trình:

http://goo.gl/HI3ubh

III.BAN TỔ CHỨC

  1. Bùi Đức Long Thuận ( khóa 2011) Trưởng BTC
  2. Hoàng Khánh Điệp (khóa 2011) Phó BTC- Trưởng ban hậu cần
  3. Trần Hoàng Đại ( khóa 2012) Phó BTC- Phó ban hậu cần
  4. Nguyễn Hoàng Hiếu ( khóa 2012) Phó BTC- phó ban hậu cần
  5. Nguyễn Thành Nhân (khóa 2012) Trưởng ban văn nghệ
  6. Đoàn Lê Mai Phương (khóa 2011) Phó ban văn nghệ.

IV-PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- BTC chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong suốt thời gian offline

- Ban hậu cần chịu trách nhiệm thông báo, vận động chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho buổi offline

- Ban văn nghệ chịu trách nhiệm về trò chơi, tạo không khí:

V-CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

- 7h30 tập trung tại công viên gia định ( đường Hoàng Minh Giám)

- 8h khen thưởng một số thành viên có thành tích tốt trong hoạt động của hội

- 8h15-9h chơi trò chơi, văn nghệ

- 9h-10h trò chuyện giao lưu với các thành viên trong hội.

VI-TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 23/3/2014: tiền trạm địa điểm tổ chức trại

- Ngày 27/3/2014: lên kế hoạch, xin ý kiến Hội trưởng

- Ngày 29/3/2014 thông báo

- Ngày 13/4/2014 Họp BTC

- Ngày 20/4/2014 tổ chức offline.

Link đăng ký chương trình: http://goo.gl/HI3ubh

TM HỘI CHS TRỊ AN.

Comments

comments