Archive for: Tháng Năm 2014

THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỘI CỰU HỌC SINH TRỊ AN- TAS

THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỘI CỰU HỌC SINH TRỊ AN- TAS …Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao dấu yêu của tôi. Nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương. Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về. Lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng ve gọi hè … Xa trường lớp, thầy cô, bạn bè — xa phấn ...