Category: Gameshow

Cuộc thi LÀM PHIM CÙNG TAS

Thể lệ cuộc thi I - Mục đích - Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn học sinh THPT Trị An, tạo cầu nối giữa học sinh với các anh chị Cựu học sinh Trị An - Tạo cơ hội cho các bạn được thể hiện tài năng, cá tính và sự sáng tạo của bản thân - Là dịp để các bạn tham gia vào những hoạt động tập thể, gắn kết tình bạn Nay Hội Cựu học sinh tổ chức cuộc thi “Làm phim ...