Category: Năm 2008

Đôi điều về học bổng TAS 2007- 2008

[TAS] Ý tưởng của chương trình học bổng TAS ra đời trong một cuộc họp hàng quý của Hội CHS Trị An vào tháng 12/2007, để tìm ra và hỗ trợ những học sinh có năng lực của trường PTTH Trị An. Cũng chính vì yếu tố này mà chương trình học bổng TAS không theo khuôn khổ của một học bổng truyền thống dành cho học sinh có học lực giỏi mà chú trọng đến mảng kĩ năng “mềm” – những ...