Category: Việc làm sinh viên

Vấn đề làm thêm gia sư và các Trung tâm gia sư uy tín

Xin chào các bạn! Mình là một cựu học sinh của trường THPT Trị An. Tình hình là sau buổi tư vấn tuyển sinh 2014. Mình thấy có nhiều bạn thắc mắc vể vấn đề làm thêm gia sư và các Trung tâm gia sư uy tín để nhận lớp. Vì có không ít trường hợp các bạn bị các trung tâm giả lừa. Ngay cả sinh viên năm 2 hoặc 3 cũng có thể bị lừa. Nên hôm nay mình đóng góp 1 bài viết nhỏ nhằm giúp các ...